Mitologia japońska

Okres do szóstego wieku naszej ery był czasem kiedy w Japonii uprawiane były różnego rodzaju kulty natury oraz zwierząt. W momencie kiedy zaczyna popularność zdobywać buddyzm, dla odróżnienia od tej nowej religii stare wierzenia określone zostały mianem shinto, stosując do tego złożenie chińskich znaków, które oznaczały drogę bogów. W ciągu wieków między obiema religiami będzie zachodziło swojego rodzaju scalenie się, Japończycy bowiem będą brali śluby w obrządku shinto, odprawiane są one jednak na przykład w obrządku buddyjskim, synkretyzm religijny widoczny jest więc na każdym kroku. Mitologia japońska posiadała będzie bardzo rozbudowany panteon, do najważniejszych z jego elementów zaliczymy jednak Amaterasu, najważniejsze z bóstw.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia

 
 

Share this Post