Bóstwa opiekuńcze

Szczególną rolę zaraz obok bóstw rolniczych w religii rzymian odgrywała także grupa innych bogów, którzy zwani byli opiekunami domu. Wyróżnić możemy trzy rodzaje takowych duchów, a mianowicie Many, czyli duchy przodków, Lary pod postacią opiekunów chaty oraz Penaty, które zajmowały się ochroną spiżarni. Tymże właśnie opiekuńczym duchom oddawano zawsze cześć ze spożywanych posiłków w przeciągu dnia. W bliskim pokrewieństwie z duchami przodków pozostawały także tak zwane geniusze, czyli przedstawiciele sił życiowej mężczyzny oraz Junony, które miały być czymś w rodzaju kobiecego anioła stróża. Każdy człowiek posiadał własnego geniusza, czy też Junonę. Z chwilą przyjścia na świat wstępowały one w człowieka, a opuszczały go w godzinę śmierci, po czym zostawał on jednym z Manów. Obok elementu boskiego każdego człowieka bardzo dużą rolę w rzymskim życiu odgrywały bóstwa opiekuńcze domu. Taką rolę pełnił między innymi Janus, którego symbolem są drzwi, następnie zaś brama przy Forum. Jeśli domowi od zewnątrz patronował Janus, to wnętrza chronione były przez Westę, której głównym symbolem jest ognisko domowe. Westa miała czuwać nad sferą wpływów gospodyni, tak jak Janus odpowiedzialny był tylko i wyłącznie za męskie sprawy. Widać tutaj więc bardzo wyraźny podział bóstw odpowiedzialnych za poszczególne aspekty, ale także przypisywanych tylko i wyłącznie danej płci. Rzymianie przykładali bardzo dużą wagę do bóstw opiekuńczych domu darząc je dużym szacunkiem.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia rzymska

 
 

Share this Post