Jowisz

Jowisz w rzymskiej mitologii pełnić będzie rolę nadrzędną. Jest tak przede wszystkim dlatego, że jest on bogiem głównym i najpopularniejszym odpowiadającym za niebo, burzę, deszcz i jednocześnie zaliczany do najwyższego władcy tego co na ziemi i tego co w niebie, ojciec pozostałych bogów. To on stanowił źródło władzy, jaką posiadali na ziemi urzędnicy rzymscy. Władcy rzymscy oraz wodzowie starali się pozować na ludzkie ucieleśnienie tego właśnie boga, Jowisza. Pospolicie utożsamiano go z greckim zeusem, z czasem też zaczął on przejmować jego cechy, między innymi atrybut jakim był piorun i czysto rzymski jakim był orzeł. Wierzenia w tego właśnie boga wywodzić będą się już praindoeuropejskich kultów, zarówno jeśli chodzi o greków i o rzymian. Kult samego Jowisza, skoncentrowany był w jednej z najważniejszych świątyń położonych na Kapitolu, bezpośrednio w Rzymie. Jowisz wraz z przedstawicielami tak zwanej trójcy bogów z Kapitolu miał być uosobieniem rzymskiego prawa. W Rzymskich koloniach, które zresztą próbowano upodabniać do głównego miasta budowane były właśnie takie same, czy też podobne świątynie na cześć samego Jowisza. Jowiszowi przypisywane były zawsze trzy przydomki, a mianowicie tego, który zatrzymywać będzie chwiejące się rzymskie szeregi, dawcę zwycięstwa oraz zmuszającego nieprzyjaciół do ucieczki, czyli popularny stator, Victor oraz versor.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia rzymska

 
 

Share this Post