Kult władców

Starożytne tereny wschodu od dawien dawna znane były z oddawania hołdu i czci swoim władcom, która była porównywalna do tej boskiej, między innymi jeśli chodzi o egipskich faraonów, babilońskich królów oraz władców Asyrii, którzy byli traktowani przez swoich poddanych jako bezpośrednio boscy synowie i istoty obdarzone co najmniej nadprzyrodzonymi mocami. Cesarze rzymscy, którzy pragnęli podniesienia prestiżu swojego tronu, sięgnęli właśnie po tą z najwyższych godności. Pierwszy krok w tym kierunku uczynił Juliusz cezar, który sam oficjalnie ogłosić się bogiem. Od momentu tego miał być on kolejnym, który powiększał grono nieśmiertelnych postaci. Następcy Juliusza jako kolejni znajdowali się w rzymskim panteonie bóstw.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia rzymska

 
 

Share this Post