Mitologia słowiańska

Mitologia, czy też religia Słowian jest szerokim zbiorem wszelkiego rodzaju praktyk, wierzeń oraz mitów Słowian, w okresie przed chrystianizacją, gdzie system ten zaliczany będzie do grona wierzeń politeistycznych, z akcentami dualistycznymi. Informacje o religii Słowian w nikłym stopniu dotrwały w pewnych źródłach do dnia dzisiejszego. Nie zachowały się tak naprawdę żadne bezpośrednie źródła, jedynie tylko i wyłącznie relacje pierwszych chrześcijan, które bardzo często spisywane były przez autorów, którzy po prostu nie orientowali się dokładniej w temacie, czy też kronikarzy żyjących kilka wieków po chrystianizacji. Pełna rekonstrukcja słowiańskich wierzeń nie jest niestety możliwa, a dokonywane próby będą budziły liczne wątpliwości, co do tego czy przyjęte metody badawcze były odpowiednie i czy dały wiarygodne wyniki. Rekonstrukcja odbywa się przede wszystkim w oparciu o ślady dawnych wierzeń zachowane w folklorze i wierzeniach już z okresu chrześcijaństwa. Nie bez znaczenia były także badania z szerokiego zakresu pojmowania słowiańskich religii. Kwestią sporną będzie także rozdzielenie religii słowiańskiej od mitologii, jednak jak pokazuje doświadczenie jest to bardzo trudne, szczególnie przy tak ograniczonej liczbie źródeł i naprawdę skromnej wiedzy dotyczącej przeszłości słowiańskich wyznań.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia

 
 

Share this Post