Demonologia

Problemy z odtworzeniem słowiańskiej mitologii nie będą dotyczyły jednego z jej fragmentów, a mianowicie demonologii, która zajmowała wśród ludów zamieszkujących tereny słowiańskie bardzo ważne miejsce. Kościół w procesie chrystianizacji występował przede wszystkim przeciw szeroko przyjętym praktykom kultu, przymykał jednak oko na zwyczaje oraz wierzenia prywatne. W efekcie udało mu się wyplenić najważniejsze z pogańskich świat, przez długi jednak czas żywa była wiara w demony oraz bóstwa pomniejsze, która stopniowo zaczęła zlewać się z wiarą chrześcijańską oraz tradycjami rodzinnymi. Wiele z kolejnych wierzeń, czy też praktyk ludowych, które posiadają swoje korzenie jeszcze w okresie pogaństwa na tychże terenach przetrwało do najnowszych czasów, nawet do dziś, chociaż bardzo często nie będziemy sobie sami z tego zdawali sprawy. Religia słowiańska dostrzegała w przyrodzie stałe istnienie nadprzyrodzonych elementów wierzono między innymi w szereg przeróżnych duchów oraz demonów, które związane były z danymi miejscami. Niejasne będzie jednak ich dokładne pochodzenie. Według niektórych badaczy te fantastyczne postacie miały być wcześniej ludźmi, którzy zmarli w takich, czy też innych okolicznościach. Większość z nich miała jednak ginąć śmiercią złą, czyli poprzez samobójstwo, czy też morderstwo albo w momencie porodu. Inni badacze wskazują, że rzeczywiście pochodzenie części demonów mogło się czerpać właśnie stąd, reszta natomiast reprezentowała tylko i wyłącznie poszczególne z sił przyrody.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia słowiańska

 
 

Share this Post