Mitologia słowiańska

Mitologia słowiańska będzie charakterystycznym zbiorem mitów, wierzeń oraz praktyk związanych z kultem bóstw wśród Słowian w okresie przed masową chrystianizacją. Obecnie wyznania słowiańskie będziemy zaliczali do religii politeistycznych, gdzie w bardzo wielu przypadkach wyraźne są także akcenty dualistyczne. Informacje o religii Słowian w bardzo nikłym stopniu dotrwały do dziś. Niestety nie zachowały się żadne bezpośrednie źródła z okresu ich największej popularności, czy też z okresów późniejszych, już po chrystianizacji. Zapisywane w późniejszym okresie podania oraz opisy tychże religii są bardzo ogólnikowe i niedokładne, gdyż tworzone były przez kronikarzy chrześcijańskich i osoby, które nigdy nie miały z wierzeniami tymi do czynienia osobiście. Pełna rekonstrukcja tychże wierzeń i całej mitologii będzie więc niemożliwa, a dokonywane próby bardzo często kończą się niepowodzeniem, gdyż istnieją zawsze wątpliwości co do metod badawczych. Rekonstrukcja odbywa się przede wszystkim w oparciu o ślady tychże wierzeń, które cały czas zachowały się w folklorze ludowym oraz w niektórych praktykach chrześcijańskich.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia słowiańska

 
 

Share this Post