Posągi

Z całą pewnością większa część miejsc kultu oraz świątyń wyposażona była w posągi, które przedstawiały bóstwa pogańskie, niektóre wykonane były w kamieniu, większa ich część jednak w drewnie. Prawdopodobnie najczęściej posągi te pojawiały się na terenach rosyjskich na co wskazują także przekazy źródłowe. Brakowało będzie jednak przedstawień figuralnych wśród południowych Słowian, a znaleziska na polskich ziemiach będą należały do dyskusyjnych i naprawdę nielicznych. Jednym z najbardziej znanych posągów jest ten, który udało wyłowić się z rzeki Zbrucz, nazwany został on umownie światowidem ze Zbrucza. Przedstawienie posągu ma mieć charakter kosmogoniczny i obrazuje trzy sfery rzeczywistości, boską, ludzką oraz podziemną. Na jego górze umieszczone są twarze czterech kolejnych bóstw, w środku ludzkie postacie, na samym dole natomiast postacie demoniczne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia słowiańska

 
 

Share this Post