Mitologia

Mitologia to wyraz, który pochodzi bezpośrednio z języka greckiego, występuje jednak w wersji spolszczonej. Tłumaczony może być jako przekazywanie legend, czy też podań. Mitologia sama w sobie jest zbiorem mitów o bogach i herosach, którzy funkcjonować będą w przypadku danych religii, czy też danych społeczności. Termin ten służy określeniu także nauki, która zajmuje się prowadzeniem badań nad takowymi mitami. Mitologie posiadać będą bardzo duży wpływ jeśli chodzi o rozwój kultury w prawie wszystkich społeczeństwach i narodach, gdzie za wyjątek uznać będziemy mogli narody najbardziej prymitywne, którym nie udało się rozwinąć wyższej cywilizacji, czy też społeczeństwa. W przypadku dzisiejszej europejskiej kultury bardzo duży wpływ miała między innymi grecka mitologia, ale także i rzymska oraz naleciałości z innych. Prawie każda z cywilizacji posiadała swoją mitologię, będziemy mogli mówić o mitologii japońskiej, Bałtyjskiej, aborygeńskiej i wielu, wielu innych tym właśnie podobnych, które będą posiadały w tym przypadku z pewnością bardzo duże znaczenie. Mitologie będą tłumaczyły powstanie świata, skąd wziął się na nim człowiek, co czeka każdego z nas po śmierci oraz co steruje procesami zachodzącymi w świecie, przeważnie wszystko opiera się na działalności bogów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia

 
 

Share this Post