Buddyzm

Inną popularną nazwą, która jest stosowana w przypadku buddyzmu będzie ‘nauka przebudzonego’, Buddyzm bardzo często nazywany jest religią, czasami też psychologią, przez samych wyznawców jednak określany jest mianem specyficznego systemu etycznego oraz filozoficznego. Data powstania buddyzmu szacowana jest na około szósty wiek przed naszą erą. Całe zasady buddyzmu oparte są na tak zwanych czterech szlachetnych prawdach, które głoszone były przed Buddę oraz na ścieżce ośmiorakiej, która doprowadzić ma duszę ludzką, czy też człowieka do całkowitego ustania cierpienia w jego życiu. Samo słowo budda, które używane jest do określenia Gautamy założyciela tego ruchu wyznaniowego oznaczać będzie przebudzonego. Po śmierci buddy w niecałe pięć wieków nauki przez niego głoszone zdołały rozprzestrzenić się na całą prawie Azję, a następnie także dalej. Dzisiaj buddyzm będzie miał swoich wyznawców, czy też sympatyków w każdym miejscu na świecie. Sama dane jednak na temat liczebności buddystów na świecie są rozbieżnymi, podaje się, że maksymalnie ich liczba to pięćset milionów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Buddzym

 
 

Share this Post