Charakterystyka buddyzmu

Klasyfikowanie buddyzmu jako jeden z religii zależeć będzie przede wszystkim od samej definicji tego określenia. Jeśli pojęcie religii uznawać będzie za wiarę w boga czy też bogów, którzy rządzą światem i oddawaniem im czci to buddyzm nie będzie uznany za religię, gdyż wiara tego typu w tym przypadku nie występuje. Z drugiej jednak strony buddyści wyznają wiarę w istnienie nadprzyrodzonych oraz posiadają własne zdanie i opinie na temat życia pośmiertnego, gdzie wierzą oni w reinkarnację, co sprawiać będzie, że buddyzm w większości przypadków kojarzony jest mimo wszystko z pojęciem religii. Z tego też i wielu innych powodów zasugerowane zostało określeni religii nieteistycznej. Według teoretyków religia rozpatrywana może być na siedmiu różnych płaszczyznach, przy przyjęciu tejże właśnie definicji za poprawną buddyzm będzie uznany w pełni za jedną z religii. Do wymiarów tych wliczymy między innymi obrzędowy oraz rytualny, narracyjnym doktrynalny, etyczny, społeczny oraz materialny. Sam budda jednak nigdy nie twierdził, że naucza on religii. Sam mówił, że jego nauka dotyczy cierpienia oraz jego końca, a sam przekaz miał przede wszystkim praktyczne zastosowanie i służył oraz nadal służy wyzbyciu się cierpienia z swojego życia. Mimo wszystko jednak będzie to wiązało się z medytacją oraz duchowością, więc cechy religii także będą z całą pewnością zauważalnymi.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Buddzym

 
 

Share this Post