Ośmiostopniowy ścieżka

Szlachetna Ośmiostopniowa, czy też Ośmioraka ścieżka jest ścieżką praktyk. Przestrzeganie zaleceń, które są w niej zawarte ma prowadzić do całkowitego ustania cierpienia w ludzkich życiu oraz w konsekwencji przejścia istoty w takowy sposób przebudzonej do stanu nirwany. Ścieżka ta wynika z podstawowych zasad, czyli czterech szlachetnych prawd. Budda głosił w swojej nauce, że między innymi poprzez cnotę, wiedzę oraz skupienie istnieje możliwość osiągnięcia doskonałości, tak zwanego przebudzenia, a podstawowe założenia przez niego opisane stanowią drogę, która będzie wiodła do tego celu. Ośmioraka ścieżka, składa się przede wszystkim z właściwego poglądu, czyli poznania Czterech Szlachetnych Prawd, z właściwego postanowienia, czyli wyrzeczenia się całkowicie złej woli, odstąpienia od wyrządzania jakiejkolwiek krzywdy. Kolejne elementy tej ścieżki to właściwe słowo, powstrzymywanie się od kłamstwa, mowy, która powoduje nieporozumienie pomiędzy ludźmi oraz gadania bez sensu, pustego. Kolejne z elementów to właściwy czyn oraz żywot, gdzie człowiek ma powstrzymać się od zabijania, kradzieży, nieskromności, porzucić sposób życia który jest nieuczciwym i prowadzić je w pełni właściwie, przede wszystkim przestrzegać zasad i norm moralnych oraz etycznych. Ostatnie trzy elementy to właściwy wysiłek, uważność oraz medytacja, gdzie ta ostatnia ma opierać się przede wszystkim na dążeniu do stanów w którym naszego ego całkowicie zanika. Kiedy uda nam się osiągnąć wszystkich osiem z tychże punktów osiągnąć mamy stan nirwany.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Buddzym

 
 

Share this Post