Szlachetny Prawdy

Cztery Szlachetne Prawdy przedstawiają podstawowe założenia buddyzmu, które sformułowane zostały przez samego Buddę podczas jednego z jego pierwszych kazań w Parku Gazeli. Cztery Szlachetne Prawdy akceptowane są bez żadnych zastrzeżeń przez wszystkich z tradycyjnych buddyjskich prądów. Do prawd tych zaliczyć będziemy mogli przede wszystkim Pierwszą Szlachetną Prawdę o Cierpieniu, która zakłada istnienie cierpienia. Druga z nich to Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia, według której przyczyną cierpienia jest przede wszystkim ludzkie pragnienie i chęć posiadania. Trzecia zasada, czyli Szlachetna Zasada o Ustaniu Cierpienia głosi, że zakończenie ludzkie cierpienia to przede wszystkim całkowite zaniknięcie i ustanie, zaniechanie, wyzwolenie oraz puszczenie swojego ludzkiego pragnienia. Natomiast Czwarta Szlachetna Prawda o ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia mówi nam, że najlepszą droga do ustania takowego cierpienia jest Szlachetna Ośmiostopniowa ścieżka, czyli postanowienie, mowa, działanie oraz życie w całkowicie właściwy sposób. Pozostałe nauki wyprowadzane są właśnie od czterech podstawowych praw tutaj wymienionych i stanowić jakoby ich rozwinięcie, czy też analizę.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Buddzym

 
 

Share this Post