Katolicyzm

Katolicyzm z całą pewnością zaliczyć będziemy mogli do największej grupy jeśli chodzi o wyznania chrześcijańskie, posiadający doktrynę teologiczną głoszoną przez kościoły rzymsko, wschodnio, tradycyjno oraz starokatolickie. Oraz całokształt niezależnych i implikowanych przez tą właśnie doktrynę typów religijności wobec postawy świata, struktur różnego rodzaju światopoglądów, ideologii panującej w społeczeństwie oraz polityce i tak dalej. Słowo katolicyzm wywodzi się z języka greckiego i oznacza ono uniwersalność, czy też powszechność. Początku chrześcijaństwa sięgają wieku pierwszego naszej ery, czyli okresu kiedy działał Chrystus. Po jego śmierci nauka, przez niego głoszona została przejęta przez dwunastu najbliższych uczniów, którzy nazywani byli apostołami. Kościół w tych czasach nie dzielił się na różnego rodzaju rozłamy, drugi wiek cały czas jeszcze był okresem kiedy kościół nie nosił z sobą żadnych oznak katolicyzmu. Z czasem ustanowione zostało wyznanie wiary oraz kanon świętych ksiąg. Katolicyzm kształtował się stopniowo oraz powoli wskutek asymilacji różnego rodzaju elementów, między innymi kultury hellenistycznej oraz rzymskiej, z tegoż też powodu dochodziło do licznych konfliktów wewnątrz kościoła. W wieku jedenastym miejsce miała schizma kościoła, gdzie część wschodnia kościoła nie zgadzała się ze stwierdzeniem że papież jest osobą nieomylną jeśli chodzi o sprawy wiary.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chrześcijaństwo

 
 

Share this Post