Podstawy wiary

Chrześcijaństwo to religia, która jest objawioną i monoteistyczną, zakłada ona wiarę, w jednego Boga, który jest stwórcą świata. Większość chrześcijan wyznaje dogmat mówiąc, że Bóg ywstępuje w trzech osobach i jest on Trójjedynym. Jest on Jeden w trzech Osobach, a mianowicie jako Bóg Ojciec, Jezus Chrystus oraz Duch święty. Każda z bożych osób posiada tą samą boską naturę i pozostaje przy wzajemnej osobowej relacji. Bóg z miłości do ludzi zsyła na ziemię swojego Syna, który ma cierpieć i umrzeć za grzechy ludzi, a następnie zmartwychwstać. Przez pokonanie śmierci otwiera on wszystkim ludziom bramy niebios.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chrześcijaństwo

 
 

Share this Post