Prawosławie

Wyróżnić będziemy mogli cztery podstawowe kościoły chrześcijańskie pomiędzy, którymi jednym z nich będzie właśnie kościół prawosławny. Prawosławie powstało w wyniku rozłamu w kościele chrześcijańskim w połowie wieku jedenastego na skutek schizmy wschodniej, co uznaje się za początek oddzielnego działania dwóch wyznań, prawosławia oraz rzymskokatolickiego. Doktryna prawosławia opiera się przede wszystkim o dekrety siedmiu pierwszych powszechnych soborów oraz przekazach ojców kościoła. Nie uznaje między innymi ustanowionego po schizmie prymatu biskupa Rzymu, opierając się na tradycji starożytnego kościoła, w przypadku którego cała wspólnota wierzących opierała się na równości członków. Ważnym aspektem tego kościoła będzie między innymi znacząca odmienność na płaszczyźnie eklezjalnej, ale także tej liturgicznej, a szczególnie jeśli chodzi o pojmowanie kościoła jako miejsca wspólnoty soborowej, co wykluczać będzie przejmowanie przez jakiegokolwiek biskupa prymatu, a co za tym idzie, żaden z przedstawicieli kościoła prawosławnego nie posiada władzy, która świadczyć będzie o jego nieomylności w sprawach wiary. W przypadku tejże religii bardzo duże znaczenie będą miały także autonomiczne oraz podlegające biskupom klasztory.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chrześcijaństwo

 
 

Share this Post