Protestantyzm

Protestantyzm zaliczany jest do jednych z podstawowych gałęzi religii jaką jest chrześcijaństwo, na którą składać będą się różnego rodzaju wyznania religijne, które kształtowały się na skutek ruchów reformacyjnych, rozpoczętych przez wystąpienia Marcina Lutra na początku wieku szesnastego oraz z wielu innych pobudek. Podstawowe założenie teologii protestanckiej, wyrażane są w pięciu podstawowych zasad tejże religii, które obowiązywać będą we wszystkich chrześcijańskich kościołach, które należeć będą właśnie do tej gałęzi, czy też odmiany. Zasady te mówią, że jedynie Pismo święte stanowi autorytet jeśli chodzi o sprawy związane z wiarą oraz praktyki chrześcijańskie. Kolejna zasada mówi o tym, że jedynie poprzez Chrystusa, który był prawdziwym Bogiem oraz prawdziwym człowiekiem istnieje możliwość porozumienia się z Bogiem. Następna zasada mówi, że tylko i wyłącznie Boża Łąska jest możliwością usprawiedliwienia grzesznika poprzez jego wiarę, niezależnie od tego jakie są jego uczynki i wreszcie według ostatniej z zasad jedynie Bóg jest godzien oddawania mu czci poprzez stworzenie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chrześcijaństwo

 
 

Share this Post