Duchowni

W przypadku islamu sunnickiego nie wyróżnimy odrębnej grupy duchownych. Imam nie jest kapłanem lecz jednym z członków całej społeczności wiernych, który jednak wybrany jest do prowadzenia modlitw. Imam nie musi być teologiem, powinien mimo wszystko jednak posiadać dobrą znajomość zasad religii islamskiej oraz Koranu, a oprócz tego być osobą posiadającą ogólną i rozległą wiedzę i powagę. Muezzin również nie jest uznawany za duchownego. Znawcy islamu otaczani zostają szacunkiem i nazywani mianem następców proroków. Wyróżnić można wiele tytułów oraz kategorii, które przyznawane są osobom biegłym w zasadach islamu. Mogą to być znawczy podstawowych zasad islamu, interpretatorzy Koranu, znawca tradycji Koranu oraz sunny, czy też jedna z najbardziej cenionych kategorii, a mianowicie osoba biegła w syntezie różnego rodzaju tekstów, w tworzeniu norm prawnych oraz konkluzji. Obecnie kraje Europy zachodniej cały czas starają się do nakłonienia swoich muzułmańskich społeczności do przyjęcia zasady, w której imamowie są kształceni w specjalnych teologicznych szkołach na wzór chrześcijańskiego kleru. Nie wiadomo jednak czy ta próba zakończy się sukcesem, szczególnie że islam jest religią bardzo konserwatywną i zamkniętą na zmiany.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Islam

 
 

Share this Post