Imam

W dosłownym tłumaczeniu z języka arabskiego imam oznaczać będzie przywódcę. Władca kraju określany może być mianem imama, niemniej jednak termin ten odwoływać będzie się przede wszystkim do przywódcy religijnego w religii muzułmańskiej. W znaczeniu tradycyjnym słowem tym określa się także osobę, która przewodniczy modlitwą muzułmańskim i innym rytuałom, czyli tak zwanemu salatowi. W ogólności może to być osoba świecka, czy też przełożony danego meczetu. Imam nie jest jednak księdzem, czy też duchownym, gdyż islam, nie będzie wyróżniał takich funkcji jak pasterz, czy też ksiądz, które znamy między innymi z kościoła chrześcijańskiego.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Islam

 
 

Share this Post