Islam

Islam jest definiowany jako monoteistyczna religia, która jest drugą co do ilości wyznawców na świecie, zaraz po chrześcijaństwie. Słowo islam w języku arabskim oznaczać będzie oddanie się Bogu. Na początku swojego istnienia islam był tylko i wyłącznie religią ludów arabskich, jednak bardzo szybko miało miejsce jego rozprzestrzenienie się na pozostałe narody. Do początkowych celów islamu, o których mówił między innymi prorok Mahomet należało połączenie wszystkich arabskich ludów w jedną muzułmańską wspólnotę, z czasem jednak idea ta rozpowszechniła się także na inne ludu, a obecnie muzułmanów będziemy mogli znaleźć na każdym z kontynentów, w łącznej liczbie przekraczającej jeden miliard wyznawców. Za ostatniego proroka islamu uważa się właśnie Mahometa, natomiast za ostatnią księgę objawioną Koran. Przed Mahometem Allach posłał jeszcze kilku innych proroków, a mianowicie Adama, Abrahama, Mojżesza oraz Jezusa. Jednak zawierające się w Koranie objawienie ma stanowić ostateczny oraz niezmienny przekaz przesłany do ludzi przez samego Boga. Islam uważany jest przez jego wyznawców za trzecią i ostateczną religię objawioną po judaizmie oraz chrześcijaństwie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Islam

 
 

Share this Post