Początki historii

Osoba, która uważana jest za proroka oraz jednocześnie twórcę islamu, czyli Mahomet, żyła na przełomie wieku szóstego oraz siódmego naszej ery. Miejscem jego urodzenia była Mekka, gdzie zajmował się on handlem, do momenty gdy stwierdził, że w momencie kontemplowania doznał wizji i zaczął rozgłaszać zasady nowej religii. Jego przeciwnicy zmusili go jednak do porzucenia rodzinnego miasta i ucieczki do Medyny. Data ta przypada na rok 622 i zwana jest hidżrą, obecnie przyjmowana jest za pierwszy rok ery muzułmańskiej i rozpocząwszy od niej liczy się lata kalendarza islamskiego. Islam to religia czysto monoteistyczna, zgodnie z naukami Mahometa objawienie przekazane Żydom oraz chrześcijanom przez Abrahama, Mojżesza oraz Jezusa powinno zostań ponowione oraz uzupełnione o brakujące elementy. Podstawę tej religii tworzy pięć obowiązków oraz zasad, których przestrzegać musi każdy z muzułmanów, zaliczać będzie się do tego między innymi wyznanie swojej wiary w jednego Boga, modlitwa pięć dni w przeciągu dnia, nakazany post w miesiącu ramadan oraz dodatkowo jałmużna na rzecz osób które są ubogimi i pielgrzymka do Mekki, miejsca z którego pochodził prorok Mahomet. Liczba zwolenników Mahometa bardzo szybko rosła, religia ta znalazła swoich sprzymierzeńców w większości krajów arabskich, a przez wieki docierała do kolejnych społeczeństw oraz na kolejne kontynenty, by dzisiaj zostać najprężniej rozwijającą się religią pod względem nowych wyznawców, po mimo jej dosyć restrykcyjnych zasad, w szczególności wobec kobiet.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Islam

 
 

Share this Post