Szahada

Szahada oprócz tego, że jest znakiem religijnym islamu to dodatkowo stanowi ona muzułmańskie wyznanie wiary, które jest jednym z pięciu obowiązków każdego muzułmanina. Składać będzie się ze słów w języku arabskim oczywiście, które w tłumaczeniu oznaczają mniej więcej” „Nie ma Boga prócz Allacha, a Mahomet jest jego prorokiem”. Jest to popularne polskie tłumaczenie jednak nie jest ono poprawnym. Trzykrotne publiczne wypowiedzenie takiego wyznania, czyli też danie świadectwa wiary decydować będzie o tym, czy dana osoba zostaje przyjęta do islamu. Przed przyjęciem do islamu natomiast miejsce ma rytualna kąpiel, zwana ghusl. Słowa wyznania wiary znaleźć będziemy mogli w każdej z muzułmańskich modlitw i stanowią one jeden z podstawowych dogmatów wiary jakie można wyróżnić. Podstawowymi warunkami wyznania wiary jest przede wszystkim wiedza, pewność, szczerość, prawdomówność, poddanie się oraz miłość.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Islam

 
 

Share this Post