Góra synaj

Góra Synaj, inaczej zwana jest także Górą Mojżesza. Mieści się ona w Egipcie, a jej wysokość to ponad dwa tysiące metrów nad poziomem morza. Góra ta posiada bardzo duże znaczenie religijne zarówno dla judaizmu jak i dla chrześcijaństwa. To w tym właśnie miejscu, na szczycie góry Synaj, zwanej także górą Horeb, Mojżeszowi ukazał się anioł Boga Jahwe w płonącym krzewie i wydał mu polecenie, aby ten wyprowadził Izraelitów z Egiptu, w którym znajdowali się pod niewolą. Niespełna sto lat później przybył tutaj ponownie, gdyż głos z płonącego krzewu polecił mu aby w tym właśnie miejscu oddał cześć Bogu, tutaj miało miejsce także pojednanie Boga z ludźmi, zesłanie przez niego dziesięciu przykazań bożych oraz obietnica ochrony i czuwania nad narodem izraelskim. Jak więc wcześniej wspomniano miejsce te odgrywa bardzo ważną i znaczącą rolę jeśli chodzi o judaizm, narodową religię Żydów, z miejscem tym związana jest także religia chrześcijańska, która przecież od judaizmu bierze swój początek.

Warto przeczytać także: Biografia Mojżesza – zyciorysy.info/mojzesz/

 
 

Więcej artykułów w kategorii Judaizm

 
 

Share this Post