Historia

Dokładne opisanie historii judaizmu z pewnością jest trudnym zadaniem, gdyż religia ta posiada już ponad cztery tysiące lat, przez ten okres w jej obrębie wydarzyło się wiele, ewoluowała ona i przechodziła przemiany. Jeśli chodzi jednak o jej genezę to wywodzi się z wierzeń ludów hebrajskich, które przechowywały tradycję o wędrówce Abrahama, który uznawany jest za ich przodka i którzy wierzyli w przymierze zawarte pomiędzy nim a Bogiem, który złożył obietnicę o przekazaniu swojemu narodowi wybranemu licznego potomstwa oraz kraju Kanaan we władanie. Znakiem takowego przymierza stało się obrzezanie. Centralizacja kultu miała miejsce tysiąc lat przed naszą erą z ręki króla Salomona, który wzniósł świątynie jerozolimską, po jego śmierci jednak królestwo uległo rozpadowi na dwa oddzielne królestwa, a mianowicie Izrael oraz Jerozolimę. W obu tych ośrodkach miejskich kapłani spisywali religijne teksty oraz te powiązane z prawem, które następnie ustanowione zostały trzonem hebrajskiej Biblii oraz żydowskiego prawa religijnego. W momencie kiedy królestwo Izraela i Judy upadło miejsce miały liczne odstępstwa od bożych przykazań, tak przynajmniej podaje tradycja. Upadek ten oznaczał między innymi zburzenie świątyni w Jerozolimie i okres niewoli.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Judaizm

 
 

Share this Post