Judaizm

Judaizm zaliczany jest do jednych z największych oraz najstarszych religii monoteistycznych. Data jego powstania i ukształtowania się w formie zbliżonej do dzisiejszej przypada na około dwa tysiące lat przed naszą erą. Religia ta jest uznawana przez Żydów za narodową, jej wyznawcy znajdują się jednak na całym świecie, a największe ich zgromadzenie to oczywiście Izrael oraz Stany zjednoczone, gdzie w dwóch tych miejscach ich łączna liczba przekracza dziesięć milionów wyznawców. Podstawą wiary judaistycznej jest uznawanie jednego Boga, który jest osobowym, niepodzielnym oraz wiecznym. Nie jest on uważany jedynie za stwórcę świata, ale jako także ciągły jego opiekun i swojego rodzaju nadzorca, który co jakiś czas komunikuje się z ludźmi, daje im znaki oraz symbole jak mają postępować. Bóg ten zawarł właśnie z ludem izraelskim wieczne przymierze, mianując go swym narodem wybranym, obiecując stałą ochronę i pomoc w trudnych chwilach w zamian za podporządkowanie się bożym nakazom. Judaizm jest religią, z której wywodzi się najpopularniejsze obecnie na świecie wyznanie, a mianowicie chrześcijaństwo.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Judaizm

 
 

Share this Post