Postać Jezusa

Religia jaką jest judaizm, o wiele starsza od chrześcijaństwa, bardzo niewiele uwagi poświęca postaci Jezusa Chrystusa oraz jego misji. Dla wyznawców judaizmu Jezus nie jest ani Mesjaszem, ani też jego poglądy, a tym bardziej misja nie są zgodne z tym co przepowiadali prorocy. Żydzi uważają to za herezję, szczególnie dogmat, który twierdzi o boskości Jezusa jako jednej z trzech osób należących do trójcy świętej. W przeciwieństwie do islamu, który traktuje Jezusa jako proroka, judaizm nie uznaje ani jednego z aspektów jego działalności. Niektórzy teolodzy judaistyczni w ogóle wątpią w to, czy Jezus naprawdę istniał i czy był postacią historyczną, czy tylko legendarną. Istnieją jednak osobne grupy wyznaniowe, które łączą judaizm z wiarą w Jezusa jako Mesjasza. Wyznawcy tego właśnie kierunku nie są uznawani za Żydów przez pozostałych wyznawców tej właśnie religii. Również prawo cywilne w państwie Izrael nie uznaje ich za wyznawców judaizmu. Żydzi uważają, że Jezus nie może być mesjaszem, gdyż nie wypełnił on proroctw, które opisywane były przez Izajasza i Ezechiela, ten pierwszy twierdził bowiem, że Mesjasz należeć będzie do potomków króla Dawida w linii męskiej. Mesjasz miał dodatkowo odbudować świątynię, spowodować powrót Żydów do jednej wspólnej ojczyzny oraz rozpocząć epokę pokoju oraz sprawiedliwości.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Judaizm

 
 

Share this Post