Symbole religijne

Każda religia posiada swoje charakterystyczne symbole, czy też przedmioty, które kojarzone są właśnie z nią. W przypadku judaizmu będzie to przede wszystkim menora oraz gwiazda Dawida. Menora to nic innego jak siedmioramienny kandelabr, który już od ponad trzech tysięcy lat uważany jest za symbol judaizmu. Ten świecznik z zdobieniami używany był przez Żydów w Przybytku oraz na terenie świątyni w Jerozolimie. Według tradycji menora ma symbolizować gorejący krzew, który Mojżesz ujrzał na górze Synaj.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Judaizm

 
 

Share this Post