Ananda Marga

Jest to ogólnoświatowa obecnie już organizacja społeczna oraz duchowa, która założona została ponad pół wieku temu w Indiach. Za swoją misję wyznanie te uważać będzie przede wszystkim niesienie pomocy, tym którzy są potrzebujący na drodze udostępnienia możliwości całkowitego samorealizowania siebie. Mając na swym celu właśnie wspieranie ludzi podczas ich duchowego rozwoju, dąży głównie do budowania takowych struktur społecznych, w których potrzeby wszystkich ludzi mogą zostać zaspokojone, zarówno pod względem psychicznym jak i tym fizycznym. W swych działaniach Ananda Marga propaguje między innymi zasady neohumanizmu oraz kosmopolityzmu. Mówić będą one między innymi o równym traktowaniu ludzi, zwierząt, a nawet roślin i materii nieożywionej. Tym co odróżniać będzie natomiast człowieka od pozostałych istot jest świadomość i dążenie do osiągnięcia z tego powodu Nieskończoności, czy też Kosmicznej świadomości, jak określana jest postać boska. Bóg w tym przypadku widziany jest jako jedność, całość wszechświatu. Ananda Marga, w dokładnym tłumaczeniu oznaczać będzie ścieżkę szczęścia. Praktyki wyznaniowe opierać będą się na jodze tantry w specyficznej interpretacji. Tantra większości z nas kojarzyć może się z praktykami seksualnymi, jednak w książkach napisanych przez założyciela tego ruchu religijnego widać wyraźne rozgraniczenie pomiędzy tą boczną odnogą tantry a jej właściwą, duchową, ścieżką. Dzięki medytacji każdego dnia osoba ma możliwość zbliżenia się do najgłębszych tajemnic swojego umysłu oraz lepszego poznania siebie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii NRM

 
 

Share this Post