Satanizm

Satanizm jest terminem, który służy do określenia przekonań ideologicznych, charakteryzujących się przede wszystkim wierzeniami powiązanymi z Szatanem, czy też filozofią, która będzie akcentować całkowicie opozycyjną stronę względem obecnego świata i ludzkiej natury. Do lat sześćdziesiątych zeszłego, dwudziestego wieku, grupy satanistyczne uznawane były za całkowicie nielegalne i ich działalności możliwa była tylko i wyłącznie w konspiracji. Grupy te, często nazywane także sektami, które zaczęły powstawać po roku sześćdziesiątym są dość zróżnicowanymi jeśli chodzi o same przekonania oraz praktyki, można jednak wyróżnić dwa główne nurty oraz kierunki. Pierwszy z nich to satanizm teistyczny, w przypadku którego Szatan czczony jest jako bóstwo. Druga z odmian to natomiast satanizm laveyański, który inaczej znany jest także jako filozoficzny. W jego przypadku szatan uznawany jest za symbol pewnych idei oraz światopoglądów, takich jak między innymi siła woli, kroczenie drogą swoich pragnień i postępowanie według własnego systemu wartości i norm moralnych kreowanych w życiu. Pojęcie satanizmu samo w sobie wywodzi się natomiast z starożytnej Palestyny, gdzie stosowane było do osób, które podważały treści zawarte w Biblii. W przypadku obrzędów oraz świąt satanistycznych wyróżnić będzie można między innymi magię seksualną, rytuały uzdrawiania, niszczenia oraz szeroką gamę praktyk okultystycznych, gdzie podstawą całego tego systemu filozoficznego i etycznego są twierdzenia satanizmu, który jest dziewięć.

 
 

Więcej artykułów w kategorii NRM

 
 

Share this Post