Lohri

Jest to niezwykle popularne święto, które przypomina trochę nasze krajowe dożynki. Przede wszystkim obchodzone jest w Pendżabie i licznych innych miejscowościach północnych Indii. Wypada ono w środku stycznia. Niezwykle popularne są wtedy duże ogniska, jak i specjalne pieśni z tej właśnie okazji. W innych regionach Indii to samo święto praktycznie obchodzone jest w podobny sposób jednakże inaczej się nazywa, a mianowicie: pongal w Tamil Nadu, bhogali bihu w Asamie oraz sankranti w Karnatace, środkowych Indiach i Andora Prades.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Święta Hinduskie

 
 

Share this Post