3-go Maja

Jest to święto państwowe, które obchodzone jest dnia trzeciego maja każdego roku, w swoistą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Została wtedy uchwalona pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie, druga na świecie po konstytucji amerykańskiej. Wyprzedziliśmy również trzecią konstytucję – francuską. Została ona uchwalona w 1789 roku, pod koniec obrad Sejmu Wielkiego. Jako święto pojawiło się już w maju 1791 roku. Jest to też święto narodowe Litwy od 2007 roku.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Święta Polskie

 
 

Share this Post