Święta żydowskie

Święta te są związane z religią judaizmu. Kalendarz żydowski rozpoczyna dziesięć Strasznych Dni przeznaczonych na pokutę. Nowy Rok nazywany jest dniem sądu i w niebie otwierane są księgi i każdy jest oceniany. Tego dnia dmie się w róg barani, który symbolizuje trąbę jaka zagrzmi na końcu wszystkich czasów. Okres pokuty kończy Jom Kippur, czyli Dzień Pojednania. W kilka dni później rozpoczyna się Święto Namiotów Sukkot, czyli święto plonów, a po nim następuje święto Radości Tory. Zaś święto Pesach upamiętnia wyjście Izraelitów z Egiptu. W siedem tygodni po święcie obchodzi się Święto Tygodni, które jest pamiątka przekazania przez Boga Mojżeszowi przykazań na górze Synaj. Żydzi obchodzą też zimą Święto Świateł Chanuka. Dzień ten upamiętnia zbezczeszczenie Świątyni Jerozolimskiej. Święto Purym upamiętnia wybawienie z zagłady Żydów za czasów perskich. Najważniejsze święta noszą nazwy takie, jak Nisan, Ijar, Siwan, Tamuz, Aw, Elu, Tiszri, Cheszwan, Kiszew, Rewel, Szwal, Adar, Adar II. Każde z tych świąt dla żyda jest bardzo ważne i przestrzegane.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Święta

 
 

Share this Post