Jom kippur

Inaczej dzień ten określa się jako Dzień Pojednania. Jest to jedno z najważniejszych świąt żydowskich. Ma ono charakter pokutny. Czasami praktykowane jest również symboliczne biczowanie się. W innych regionach praktykuje się ofiarowanie koguta lub kury w zamian za winy ofiarującego, aby dostąpił on długiego życia w pokoju. Uczestniczy się w wieczornym nabożeństwie ubranym w tałesy. Trzykrotnie śpiewa się Kol Nidrei, następuje publiczne wyznawanie grzechów, wysławianie boskiego miłosierdzia, wspominanie zmarłych i wiele innych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Święta Żydowskie

 
 

Share this Post