Rosz ha-Szana

Inaczej można pisać ową nazwę jako Rosz Haszana lub po prostu jako Nowy Rok. Jest to pierwszy dzień żydowskiego kalendarza. Ma on upamiętnić stworzenie świata i sąd Boży. Trwa ono najczęściej dwa dni, a w diasporze otwarty zostaje okres pokuty, który trwa aż do święta Jom Kippur. Naród żydowski staje ze skruchą przed Bogiem, oczekuje miłosierdzia i przebaczenia, a Szatan ukazuje dowody grzechów narodu izraelskiego. Bóg otwiera swoje księgi, gdzie zapisane są wszystkie czyny człowieka, aby wydać wyrok o nim.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Święta Żydowskie

 
 

Share this Post