Święta żydowskie

Tym terminem określa się praktycznie wszystkie święta, które obchodzone są przez wyznawców właśnie judaizmu, jak i pozostałych niereligijnych Żydów w większości przypadków. Są one bowiem nie tylko o charakterze religijnym, ale i typowo obyczajowym, związanym z tradycjami tej grupy ludzi. Kalendarz żydowski rozpoczyna dziesięć Strasznych Dni, w których obowiązuje pokuta. Potem następuje Nowy Rok, czyli Rosz ha-Szana, inaczej Dzień Sądu. Koniec pokuty to Jom Kippur, czyli Dzień Pojednania i wielkiej zabawy. Potem następuje siedmiodniowe święto Namiotów Sukktor, po nim święto Radości Tory, czyli Simchat Tora. Wielka Pascha, czyli nasza Wielkanoc, to u nic święto Pesach. Upamiętnia ono wyjście Izraelitów z Egiptu. Kolejnymi świętami są między innymi: Święto Tygodni Szawuot, Święto Świateł Chanuka, Święto Purym i wiele innych. Dodatkowo obowiązują również inne terminy, święta, które bardziej związane są z dniami pomiędzy konkretnymi świętami lub związane są z konkretnymi tradycjami, które obowiązują w judaizmie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Święta Żydowskie

 
 

Share this Post